Złamanie trzpienia endoprotezy połowiczej jako rzadkie powikłanie protezoplastyki stawu biodrowego

W dniach 12- 14 maja 2016 w Gdyni odbyła się XXXIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, w trakcie której zaprezentowano m. in. pracę naukową mojego współautorstwa pt. Złamanie trzpienia endoprotezy połowiczej jako rzadkie powikłanie protezoplastyki stawu biodrowego.

Celem pracy było przedstawienie bardzo rzadkiego powikłania alloplastyki połowiczej stawu biodrowego, jakim jest złamanie trzpienia endoprotezy.

W historii naszego Oddziału zdarzyły się dwa takie przypadki. Oba p2012-04-28-068rzypadki dotyczą kobiet u których doszło do złamania trzpienia protezy połowiczej – mono pro trochanter (FMT) w 2 i 4 lata po pierwotnym zabiegu. W obu przypadkach pierwotne zabiegi były wykonywane z powodu pourazowego złamania szyjki kości udowej. Pacjentki zostały poddane powtórnemu leczeniu operacyjnemu – w jednym przypadku została zaimplantowana proteza bipolarna  cementowana natomiast w drugim przypadku proteza całkowita cementowana.

Oba przypadki opisano ze względu na rzadkość występowania tego powikłania oraz skąpą ilość publikacji poruszających ten temat.

Słowa kluczowe: alloplastyka stawu biodrowego, złamanie trzpienia, późne powikłania

Autorzy: Zawadzki, M. Chrzanowski, J. Raniszewski

Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Ordynator: kmdr por. lek. Piotr Zawadzki